Gå vidare till huvudinfo
Live Nation Sweden

“TÄVLINGAR UNDER NATIONAL CONCERT WEEK”

1. Dessa tävlingsvillkor presenterar detaljerna för tävlingarna under National Concert Week ("tävlingen") som drivs av Live Nation Sweden ("vår", "oss", "vi").
2. Tävlingen omfattas av dessa villkor samt våra allmänna villkor och bestämmelser, som finns på: https://www.livenation.se/terms.
3. För att delta i en tävling under National Concert Week måste du:
a) vara bosatt i Sverige,
b) uppfylla dessa villkor och de allmänna villkoren.
c) åtminstone [18] år gammal (för de under 16 krävs vårdnadshavares samtycke, vilket kan begäras)
4. Tävlingarna kommer att vara tillgängliga via våra webbplatser på: https://www.livenation.se/concert-week, vår Facebook-sida på: https://www.facebook.com/livenationswe och/eller Instagram-sidan på: https://www.instagram.com/livenationswe/
5. För att delta i tävlingen följ anvisningarna på webbplatsen. Registrera informationen och/eller svaren på frågan.
6. Varje tävling kommer att pågå i minst 48 timmar, tidsbegränsningen kommer att specificeras i informationen för varje tävling. Samtliga tävlingar avslutas 1 oktober kl23:59.
7. Priserna är olika och anges i varje enskild tävling ("priset").
8. Vinnarna till de olika tävlingarna utses 3 oktober.
9. Vinnarna från alla tävlingar dras slumpmässigt.
10. Om du är vinnaren av tävlingen ("vinnaren") kommer du att meddelas den 3 oktober via e-post, privat meddelande eller telefon, och du kommer att få information om hur du hämtar priset. Observera att om du inte svarar inom 5 dagar förbehåller vi oss rätten att dra en annan vinnare.
11. Om det är åldersgräns på konserten måste barn under 16 år följa med en vuxen. Vinnaren måste då tilldela den andra biljetten som ingår i priset till en sådan vårdnadshavare.
12. Vinnarna ansvarar själva för egen logi, resa och eventuella andra kostnader som uppstår i samband med priset.
13. Identifiering kan vara nödvändig för att hämta priset och komma in på konserten.
14. I händelse av en eventuell oenighet mellan dessa tävlingsvillkor och allmänna villkor och bestämmelser gäller dessa tävlingsvillkor för alla tävlingar under National Concert Week.

Vi kommer att behandla din personliga information för att kunna registrera dig i tävlingen, i enlighet med våra villkor i vår sekretesspolicy: https://www.livenation.se/privacy