Sekretesspolicy

Den här policyn förklarar vilka personuppgifter Live Nation och dess grupp (som i den här policyn kallas ”vi” eller ”Live Nation”) samlar in både online (däribland via appar) och offline, och hur vi använder dem. Läs den noga.


I allmänhet samlar vi in uppgifter om dig om du skapar ett konto, när du köper biljetter, när du e-postar eller ringer oss, om du köper något från ett biljettkontor som vi handhar eller administrerar, samt när du använder våra webbplatser, appar och sociala medier. Vi använder dessa och andra uppgifter för att erbjuda bättre tjänster, marknadsföring och hjälp till dig och våra övriga kunder (bland annat genom att analysera dina uppgifter för att kunna erbjuda dig personliga upplevelser).  


När du exempelvis skapar ett konto, köper biljetter, laddar ned en av våra appar eller ringer oss, kan vi be om tillstånd att få använda dina uppgifter för särskilda syften.


Live Nation samarbetar med olika organisationer om att erbjuda dig de evenemang du gillar. Vi kallar dessa organisationer våra evenemangspartner. Detta kan t.ex. röra sig om godkända biljettagenter som säljer biljetter å våra vägnar, arenor där våra evenemang avhålls eller artister som vi lanserar. Biljettagenterna eller arenorna kan ge uppgifter om dig till oss för de syften som beskrivs i den här sekretesspolicyn.


Live Nation är informationsansvarig (dvs. en person med ansvar för att behandla dina personuppgifter) i fråga om samtliga de uppgifter som Live Nation samlar in och erhåller om dig när du använder våra tjänster.


Live Nation följer och använder dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen, SFS 1998:204.   


Meddelande om cookies


Likt många andra företag på nätet använder vi cookies (dvs. små textfiler som sparas på din dator av vår webbplats) och spårningsverktyg. Du kan få mer information om den här webbplatsens cookies och hur du inaktiverar dem genom att klicka här.

 

Vi samlar in dina uppgifter på olika sätt


Direkt från dig.
Om du t.ex. anmäler dig till en kampanj, skapar ett konto, deltar i en tävling eller en kostnadsfri lottdragning, laddar ned en app eller köper biljetter, lägger upp en kommentar på våra webbplatser eller kontaktar oss på något annat sätt.


Genom att du använder våra webbplatser och appar.
Du kan besöka och använda våra webbplatser och appar via en dator, telefon, surfplatta eller någon annan enhet. Vi använder spårningsverktyg som webbläsarcookies och spårningspixlar på våra webbplatser och i våra appar för att samla in uppgifter om hur du använder dem. Läs mer i vår cookiepolicy. 


Från våra evenemangspartner.
Exempel:

  • När du köper biljetter av våra godkända biljettagenter kan de ge oss vissa uppgifter om dig, t.ex. ditt namn, din e-postadress och din adress. 
  • Arenor som står värd för de evenemang som du köper biljetter till kan ge oss vissa uppgifter om dig, t.ex. ditt namn, din e-postadress och din adress.  


Från tredje part.
Exempel: Om du väljer att använda en inbyggd social mediefunktion på våra webbplatser eller i våra appar, ger denna externa sociala medieplats vissa uppgifter om dig till oss. Detta skulle kunna vara ditt namn och din e-postadress. Vad du gör på våra webbplatser och i våra appar kan publiceras på de sociala medieplattformarna.  


Uppgifter som vi kan ha om dig


Vi använder följande uppgifter för de syften som beskrivs i den här policyn:


Dina kontakt- och kontouppgifter.
Vi sparar de kontaktuppgifter som du anger (t.ex. ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress, ditt land och det språk du föredrar) när du skapar ett Live Nation-konto, köper en biljett av en av våra godkända biljettagenter och/eller deltar i våra tävlingar eller kampanjer. 


Dina betalnings- och faktureringsuppgifter.
Vi sparar de betalnings- och faktureringsuppgifter du meddelar oss, t.ex. ditt kreditkortsnummer och postnummer, när du köper en biljett, i samband med hanteringen av dina biljettbeställningar eller köp av några varor. Om du har bett oss om det kan vi även lagra betalnings- och faktureringsuppgifterna så att det blir lättare för dig att köpa biljetter i framtiden. 


Uppgifter som du publicerar på nätet.
Vi sparar t.ex. uppgifter som du publicerar på vår webbplats eller på externa sociala medieplatser som vi har tillgång till (däribland recensioner som du publicerar eller enkäter som du fyller i). När du publicerar uppgifter på nätet får du inte göra intrång i någon annans rätt (däribland sekretesskydd), och du ska vara medveten om att andra kan använda, märka upp och/eller i sin tur publicera dina uppgifter på sätt som du kanske inte hade väntat dig (även sådana som är olagliga). Du räknar med att vi och andra kan använda och publicera alla uppgifter som du publicerar offentligt på nätet, på vår webbplats eller då du använder våra appar eller sociala medieverktyg.   


Uppgifter om dina preferenser.
Vi kan samla in uppgifter om evenemang som du tycker om eller produkter som du köper eller frågar om (t.ex. som ett led i en enkät eller från din recension av ett evenemang). Vi kan även spara uppgifter om intressen och demografiska kategorier som vi sluter oss till genom ditt samröre med oss så att vi kan ge dig bättre service och mer konkret information. Om du t.ex. köper biljetter till en viss föreställning och många andra som också var där har köpt biljetter till en annan konsert, så skulle vi kunna skicka dig information om den konserten. 


Uppgifter från andra företag.
Vi sparar uppgifter (t.ex. dina intressen, dina köp och din hushållstyp) som vi får från andra företag. Vi kan även lägga till uppgifter om dig som vi har inhämtat från andra företag eller källor. Vi kan t.ex. dubbelkontrollera att de uppgifter vi har är korrekta genom att använda andra databaser, eller så kan vi lägga till demografiska uppgifter. Mycket av dessa uppgifter skapas med hjälp av offentligt tillgängliga källor, t.ex. röstlängder eller en offentligt tillgänglig postadresslista, eller så härleds de från marknadsundersökningar som konsumentpanelsundersökningar.


Uppgifter om webbplatsanvändning.
Om du använder våra webbplatser kan vi samla in uppgifter om den webbläsare du använder och din IP-adress (det är en siffra som identifierar en viss nätverksenhet på internet och krävs för att din enhet ska kunna kommunicera med webbplatser). Vi kan undersöka vilken webbplats du kom från, vad du gjorde och inte gjorde på vår webbplats, eller vilken webbplats du går vidare till när du lämnar oss.


Uppgifter om appanvändning.
Om du använder vår(a) app(ar) kan vi samla in GPS-uppgifter eller din enhets unika id. Vi kan även spara information om vilken typ av enhet du använder, eller operativsystemsversionen som körs på din dator eller enhet. Vi skulle t.ex. kunna undersöka hur ofta du använder appen, och varifrån du laddade ned den. Om du tillåter det kan vi även söka igenom ditt musikbibliotek när du laddar ned vår(a) app(ar) så att vi kan skicka information till dig om evenemang i ditt område som du kanske kunde vara intresserad av.


Uppgifter i svar på e-post.
Vad avser e-postmeddelanden som vi skickar till dig kan vi samla in uppgifter om hur du svarar på dem, t.ex. hur många gånger e-postmeddelandet öppnas eller hur många gånger du klickar på länkarna i dem. Mer information finns i vår cookiepolicy.


Andra uppgifter om hur du samverkar med oss.
T.ex. om du samverkar med oss via ett biljettkontor, per e-post, per telefon eller via sociala medier (t.ex. Facebook).

 


Vi kan använda dina uppgifter på följande sätt och för följande syften


För att ge dig information och hjälp om produkter, tjänster och konton.
Vi skulle t.ex. kunna använda dina uppgifter för att bekräfta att du har anmält dig till ett evenemang. Om du ger oss uppgifter om en vän använder vi dem för att tillhandahålla tjänster som du ber oss om. Innan du ger oss uppgifter om en vän måste du be vännen om tillstånd att lämna dem till oss.


För att skicka meddelanden om en transaktion och evenemang som du deltar i.
Vi skulle t.ex. kunna skicka e-postmeddelanden om ditt konto eller ett biljettköp, eller fråga dig om du vill recensera ett evenemang som du deltog i. Vi kan även kontakta dig angående den här policyn eller någon annan av våra policyer eller villkor.


För att identifiera trender och intressen.
Vi använder dina uppgifter för att ta reda på vad dina preferenser kan tänkas vara, så att vi kan förbättra våra erbjudanden till dig och så att dina erfarenheter av oss blir mer relevanta och personliga. Vi kan kombinera uppgifter som vi får från dig med uppgifter om dig som vi får från tredje part, bland annat för att analysera kundbeteenden.  


För att övervaka och förbättra våra produkter, tjänster och webbplatser.
Vi analyserar dina uppgifter för att förstå dig och våra kunder i allmänhet bättre. Det gör vi så att vi kan fatta bättre beslut om våra tjänster, vår marknadsföring, våra produkter och vårt innehåll utifrån en mer initierad bild av hur våra kunder använder våra aktuella tjänster, samt för att ge dig mer personanpassade upplevelser.  


För att förhindra eller identifiera olagligt beteende, eller för att skydda eller försvara lagliga rättigheter.
Vi kan t.ex. använda dina uppgifter för att förhindra svartförsäljning, missbruk av vår immateriella egendom eller bedrägeri (däribland kreditkortsbedrägerier och bedrägerier som vi tror kan ha inträffat under ett lotteri eller kampanjen inför ett evenemang) och andra brott. Om du tvingas lämna ett av våra evenemang kan vi spara uppgifter om dig, och du kan nekas inträde till samtliga våra framtida evenemang.


Av säkerhetsskäl.
Vi kan använda dina uppgifter för att skydda vårt företags, våra anställdas, tredje parts och/eller våra/deras egendomars säkerhet (däribland eventuella evenemang du deltar i och våra webbplatser) i enlighet med lagen.


Av marknadsundersökningsskäl.
Vi kan kontakta dig angående en marknadsundersökning som vi utför. Du kan välja att inte delta.


För att visa anpassade annonser och annonser som styrs av onlinebeteendet för dig.
Vi kan samarbeta med andra företag om att visa annonser för dig som vi tror att du tycker är relevanta och användbara. Detta kan gälla annonser som visas på våra webbplatser eller i våra appar, eller annonser från oss som visas på andra företags webbplatser. Annonserna du ser kan baseras på uppgifter som har samlats in av oss eller tredje part och/eller kan baseras på vad du gör på våra eller på tredje parts webbplatser. Den andra typen av annonser kallas ”online- eller tredjepartsannonser med inriktning på beteende”. Mer information, även om vilka valmöjligheter du har, finns i vår cookiepolicy.


Av marknadsföringsskäl.
Om du har samtyckt till det kan vi kontakta dig per e-post, SMS, telefon eller något annat sätt och ge dig information om eller erbjudanden som rör kommande evenemang, produkter eller tjänster (däribland nyhetsbrev). Vi kan även skicka information eller erbjudanden å andra företags vägnar, men om vi gör detta avslöjar vi inte ditt namn eller din adress för dessa företag.


På i övrigt lagenligt sätt.
I vissa begränsade fall kan vi även använda dina uppgifter för andra syften i den mån lagen medger det.


Du har vissa valmöjligheter i fråga om hur vi använder dina uppgifter


När du skapar ett konto, köper biljetter eller laddar ned våra appar kan vi be om tillstånd att få samla in, behandla eller använda dina personuppgifter för angivna syften.


Om du vill ta tillbaka ett medgivande som du har gett oss för sådant bruk av dina personuppgifter, kan du stänga av ditt konto online, kontakta oss eller berätta om vad du föredrar med de metoder som beskrivs i det här avsnittet.


Du är på det klara med att om du inte ger oss tillstånd, eller om du drar tillbaka medgivanden, så kan du kanske inte utnyttja ett eller flera av våra erbjudanden.
 


Utöver att kontakta oss kan du välja att hoppa av på följande sätt: 


Du kan välja att slippa få marknadsföringsmeddelanden.
Om du inte längre vill ha marknadsföringsmeddelanden kan du ändra inställningar i ditt konto eller följa anvisningarna i de meddelanden som du får. Det bör finnas anvisningar i din enhet om hur du stänger av pushmeddelanden. Det kan ta omkring tio dagar att behandla begäran. Oroa dig inte! Även om du väljer bort marknadsföringsmeddelanden skickar vi meddelanden om transaktioner. Vi kan t.ex. fortfarande kontakta dig om dina beställningar.  


Du kan välja att slippa få våra nyhetsbrev.
Om du inte längre vill ha våra nyhetsbrev kan du ändra denna inställning i ditt konto eller följa anvisningarna i ett nyhetsbrev som du får från oss.


Du kan kontrollera och välja bort användningen av cookies och spårningsverktyg.
Klicka här om du vill veta hur du hanterar hur vi använder cookies och andra spårningsverktyg. 


Du kan kontrollera och välja bort att vi använder verktyg på dina enheter.
Du kan t.ex. stänga av GPS-spårningen och pushmeddelanden genom att använda telefonens inställningar. Alla pushmeddelanden har en länk för att avsluta prenumerationen.


Du kan ändra dina marknadsföringsinställningar hos våra evenemangspartner
(och t.ex. välja att slippa få marknadsföring från dem i e-posten) genom att kontakta dem direkt.


Vi kan dela med oss av dina uppgifter till följande tredje parter


Inom Live Nations företagsgrupp.
Vi kan avslöja valda delar av eller samtliga dina uppgifter för företagen inom vår grupp för alla de syften som omnämns i den här policyn.


Våra evenemangspartner.
Vi kan dela med oss av dina uppgifter till våra övriga evenemangspartner så att de även kan hålla evenemanget för vilket biljetter har köpts, analysera kundernas beteende, ge kunderna bättre service och hjälp, samt för andra syften som beskrivs i våra evenemangspartners sekretesspolicy (däribland marknadsföring). Du bör läsa dessa policyer och ta reda på hur de behandlar dina uppgifter.


Utvalda tredje parter.
Om du gick med på att bli kontaktad per e-post eller på något annat sätt av utvalda tredje parter, kan vi avslöja dina uppgifter för de tredje parter som vi väljer, och de kan använda dessa uppgifter för sin marknadsföring eller i annonseringssyfte. Om du har gått med på att ta emot information direkt från utvalda tredje parter kan detta gälla välgörenhetsinrättningar och detaljhandelsföretag, t.ex. företag som erbjuder tjänster som rör ekonomi, hälsa, fritid eller prenumerationer.


Våra externa tjänsteleverantörer.
Vi kan avslöja dina uppgifter för tredje part så att de kan tillhandahålla tjänster till os (t.ex. ett postutskicksföretag, ett kurirföretag, ett callcenter eller ett marknadsundersökningsföretag), men om vi gör det tar vi fram ett skriftligt avtal som skyddar dina uppgifter.


Tredje parter som tillhandahåller varor och tjänster som du köper.
Dina uppgifter kan även avslöjas för relevanta tredje parter som erbjuder varor och tjänster som du har köpt via vår webbplats (t.ex. biljettförsäkringar eller varor), så att de kan behandla och leverera dina beställningar (däribland genom att kontakta dig). 


Evenemangspartner eller tredje parter om vi tror att vi måste göra det av juridiska skäl, eller för att skydda oss.
I den mån lagen medger det kan vi även avslöja uppgifter som en myndighet eller något annat behörigt organ eller behörig organisation efterfrågar, för att skydda eller hävda våra rättigheter eller rättigheter som tillkommer någon evenemangspartner eller tredje part, eller för att identifiera och förhindra bedrägeri (däribland kreditkortsbedrägerier och bedrägerier som vi tror har inträffat under ett lotteri eller en kampanj eller under ett evenemang) och andra brott.


En efterträdare till hela vårt bolag eller delar av det.
I den mån lagen medger det kan vi ge en efterträdare dina uppgifter för användning enligt de syften som anges i den här policyn – och vi kan även ge en potentiell efterträdare dessa uppgifter – men bara om vi har vidtagit rimliga åtgärder för att se till att uppgifterna är säkra och konfidentiella.


Våra webbplatser och appar är inte avsedda för barn.
 


Våra webbplatser och appar är avsedda för vuxna. Vi samlar inte in personuppgifter från barn medvetet. Om du är förälder eller målsman och tror att ditt barn har gett oss uppgifter kan du kontakta oss.  

 


Vi använder normala säkerhetsåtgärder


Vi har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter.
De standardsäkerhetsåtgärder vi använder beror på vilken typ av uppgifter som samlas in. Internet är dock inte fullkomligt säkert. Vi kan inte lova att du är fullständigt säker när du använder våra webbplatser. Vi uppmanar dig att vara försiktig när du är ute på internet. Detta gäller bland annat att inte avslöja dina lösenord för någon.


Under vissa omständigheter kan du vara anonym i dina kontakter med oss
 


När du skapar ett konto hos Live Nation ber vi dig att ange ditt namn, en e-postadress och ett lösenord. Om du vill skapa ett konto behöver du inte ange ditt riktiga namn eller en e-postadress som identifierar dig, men om du vill använda det kontot för att köpa biljetter måste vi känna till vad du verkligen heter och dina faktureringsuppgifter så att vi kan behandla biljettköpet. 


Om du kontaktar oss med en allmän fråga kan du även göra det anonymt, men om du vill diskutera ditt konto med oss ber vi om information för att kunna identifiera och verifiera kontot.


Vi kan överföra dina uppgifter till andra länder


Överföringen av dina uppgifter för användning i enlighet med den här sekretesspolicyn och cookiepolicyn kan innebära att de skickas till andra länder (även utanför Europa). Lagarna i andra länder dit vilka dina uppgifter överförs kanske inte ger samma skydd av dina personuppgifter som lagarna i ditt hemland. Vi vidtar emellertid lämpliga tekniska och avtalsmässiga skyddsåtgärder för dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar. 


Vi kan länka till tredje parts webbplatser eller tjänster som vi inte rår över


Om du klickar på en av dessa länkar hamnar du på en webbplats som vi inte har någon kontroll över.
Den här policyn gäller inte dessa webbplatser sekretesspraxis. Läs de andra webbplatsernas sekretesspolicy noga. Vi är inte ansvariga för dessa externa webbplatser.


Kontakta oss om du har några frågor eller klagomål eller vill ha en kopia av uppgifterna vi har om dig.


Om du har några frågor om eller klagomål på den här policyn, är orolig för att dina uppgifter har röjts eller vill begära kopior av de uppgifter vi har om dig kan du kontakta

 

www.livenation.se/CustomerService


Avslöja inte ditt kreditkortsnummer eller några andra ekonomiska eller känsliga uppgifter i e-postmeddelandet.


Om du vill korrigera, ändra eller uppdatera någon uppgift som du har gett oss, eller dra tillbaka ett tillstånd som du har gett oss, kan du logga in på ditt konto, eller så kan du kontakta oss.   

 


Vad vi gör om den här policyn uppdateras


Vi kan ändra vår sekretesspraxis från tid till annan. Vi meddelar dig om alla ändringar i den här policyn, vilket lagen kräver. Vi lägger även upp en aktuell kopia på vår webbplats. Den har ett annat datum och versionsnummer än det som anges nedan. Besök vår webbplats regelbundet och se om det har kommit någon uppdatering.


Vilka vi är


Vi är Live Nation Sweden AB och dess grupp med relaterade företag. Du kan läsa mer om oss här.  

 


Senast uppdaterat:
2015 01 28